Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Love-to-Dance jævnfør Persondataloven for EU pr. 25. maj 2018.

Dataansvarlig.

Love-to-dance.

www.love-to-dance.dk

CVR-nummer  33171129

Hvilke personlige data indsamler vi – og med hvilket formål?

Ved indmeldelse i Love-to-Dance skal fødselsdag, navn, bopæl, tlf., E-mail samt hvilke(t) hold man danser på, oplyses.

Ovenstående data bruges rent administrativt i forbindelse med udstedelse af girokort samt E-mail-adresse bruges mhp udsendelse af diverse informationer.

Medier.

Billeder taget i forbindelse med dans, opvisning, events m.m. vil blive brugt på hjemmesiden, foreningens Facebook-profil samt kan i sjældne tilfælde blive brugt i forbindelse med reklame for Love-to-Dance.

Kontaktformular på hjemmesiden.

For brugere som kontakter os via vores websted, gemmes den personlige information som gives til os. Når Love-to-Dance har handlet på henvendelsen slettes informationen igen.

For brugere som kontakter os via vores Facebook-side, gemmes den personlige information som gives til os. Denne information slettes ikke igen.

Tilmeldingsformular til vores arrangementer.

Ved tilmelding til arrangement i Love-to-Dance skal navn, tlf., E-mail samt klub/forening oplyses.

Efter arrangementets afholdelse slettes disse data igen.

Hvor længe gemmer vi personlige data?

Personlige data, modtaget direkte fra medlemmet, gemmes så længe man er medlem af Love-to-Dance + 5 år efter opsigelse af medlemskab, da bogføringslovens regler stiller krav til dette.

Videresendelse af data – og hvem har adgang til disse oplysninger?

Vi har ingen aftale med tredjepartsmodtagere, udover Odense Kommune (se ovenfor),  og videresender derfor aldrig personlige oplysninger.

Vi videregiver kun oplysninger til  offentlige myndigheder hvis det bliver påkrævet.

Hvordan beskytter vi personlige data?

Vi videresender ikke personlige data til tredjepart.

Kun medlemssekretær, bestyrelse samt instruktører har adgang til medlemslisten med personlige data.

Ved udsendelse af information via mail sendes altid som “Bcc” BlindCarbonCopy (blind-kopi). Modtagerne, som står i “Bcc“-feltet kan IKKE se de øvrige modtagere.

Hvilke databehandlere benytter vi?

De oplyste personoplysninger behandles af:

Hjemmesiden: Surftown.

Facebookprofil: Facebook.

Kontingentbetaling samt MobilePay: Danske Bank.

Medlemslisten: Microsoft Excel, Dropbox.

Mailprogrammer: IncrediMail, Outlook, Gmail, Hotmail.